Ispis

3 korizmena b slika

 

 

Kroz ovaj tjedan slavimo:

Srijeda: sv. Perpetua i Felicita

Četvrtak: sv. Ivan od Boga

Petak: sv. Franciska Rimska

 

U ovom tjednu smo slavili Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Tema tjedna je „Da ne ohladni ljubav mnogih“. Prikupljena milostinja danas ide za potrebe crkve u BiH.

U petak u 17.30 sati pobožnost Križnog puta predvode djeca osnovne škole Šijana sa svojim vjeroučiteljicama. Pozivamo djecu da se odazovu na ovu prigodnu pobožnost i svetu misu petkom.

Vijeće za mlade Porečke i Pulske biskupije organizira Križni put za mlade u subotu 17. 03. u Gračišću stazom Sv. Šimuna. Početak Križnog puta je u 10 sati iz župne crkve sv. Vida.

Iduće nedjelje je korizmeno hodočašće vjernika u pulsku katedralu. Pokorničko bogoslužje i ispovijed počinju u 16.30. Križni put je u 17.30 a misno slavlje koje predvodi mons. Dražen Kutleša je u 18 sati. U našoj župi toga dana nema križnog puta ni večernje sv. Mise.

Trodnevna korizmena duhovna obnova održava se u našoj župi od 15 do 17. 03. 2018. Predvoditelj duhovne obnove je trsatski franjevac fra Marko Vuković. Pozivamo naše župljane i sve zainteresirane da sudjelujemo na duhovnoj obnovi. Neka i to bude na dobro i rast našeg života i korizmenog hoda

Nakon 25 godina službe u našem samostanu sv. Antuna u Puli s. Alma Bugarin koja je u našem samostanu vršila različite službe odlazi u provincijalnu kuću u Rijeci. Zahvaljujemo s. Almi za živo svjedočenje evanđelja u našoj samostanskoj zajednici. Neka je Gospodin i sv. Vinko prate i dalje na njezinom životnom putu.

Franjevački svjetovni red organizira jednodnevno hodočašće u nacionalno svetište sv. Josipa u Karlovac na blagdan sv. Josipa 19.03.2018. Više informacija i kontakt broj  imate na oglasnoj ploči.

Organizira se župno hodočašće  28. 04 u subotu,  u Ludbreg u svetište Krvi Kristove, Koprivnicu i u Molve u svetište Majke Božje. Cijena je 230 kn a treba se javiti kod gđe. Ljube.

Organizira se hodočašće u sv. Zemlju od 25. 9 - 02. 10. 2018. Više informacija imate na prigodnom plakatu. Prijaviti se možete do 01. 04. 2018 kod g. Ljube.

Tisak: Novi broj Glasa koncila, Mali Koncil za djecu- MAK u sakristiji za pretplatnike, Marija, Veritas, Ladonja....