Ž U P N E  O B A V I J E S T I

UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA 14. IX. 2014.

         

Kroz ovaj tjedan slavimo:

Ponedjeljak: Bl. Djevica Marija Žalosna

Utorak: Sv. Kornelije, papa i Ciprijan, bisk., mučenici

Srijeda: RANE SVETOGA NAŠEG OCA FRANJE

Četvrtak: Sv. Josipa Kupertinski, prezbiter

Petak: Presveto Ime bl. Djevice Marije

Subota: Liturgija kvatri: molitva za svećenička i red. zvanja

         Današnja prikupljena milostinja ide za potrebe izgradnje crkve u Kninu.

Potičemo naše vjernike da se mole za kršćane u Siriji i Iraku. Današnja molitva vjernika bila je u ovu nakanu.

U ovom tjednu počinju redovite aktivnosti u crkvi za sljedeće grupe djece i mladih: Krizmanici: utorak u 19 sati u velikoj dvorani samostana. Na susretu imamo dogovor i raspored po grupama. Prvopričesnici u četvrtak u 9 ili 15 sati u pratnji roditelja ovisno o smjeni djece u školi. Pripravnici za krizmu: sedmaši imaju zajednički susret u srijedu u 16 sati. Za ostale razrede napravit ćemo raspored do iduće nedjelje. Molimo vas da u sakristiji uzmete upisnice.

Frama ima redovite susrete petkom u 20.30 sati a Glasnici Velikog Kralja srijedom u 20 sati: djeca sedmih i osmih razreda osnovne škole.

Ministranti i Dječji zbor imaju susrete subotom u 9 sati. 

U utorak u 20 sati imamo susret članova župno-pastoralnog vijeća.

U četvrtak počinje Tečaj za brak u 19 sati u velikoj dvorani samostana. Prvog dana treba doći dvadesetak minuta prije Tečaja i ispuniti prijavnicu za sudjelovanje na Tečaju.

         Molimo odrasle koji žele primiti sakramente inicijacije: krštenje, potvrdu i pričest da se jave u sakristiju i ispune prijavnice za odrasle.

Potičemo roditelje da djeci nabave MAK- Mali Koncil: ovaj korisni i jedinstveni mjesečnik sa kvalitetnim vjerskim sadržajem koji ih upoznaje s vjerom i Crkvom. Za pretplatu se javite u prodajnom dućanu.

Iduće nedjelje na večernjoj misi u 19 sati članovi FRAME imaju svoja obećanja. Pozivamo mlade da dođu na ovu prigodnu svečanost.

Tisak: novi brojevi: Glasa koncila, MAK- Mali Koncil...